Ga naar de inhoud

Disclaimer

Bij het maken van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen. Toch bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie op deze website geeft algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

4 Mijl van Emmen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan 4 Mijl van Emmen,

Aanvragen voor toestemming, gebruik van (foto) materiaal of verdere informatie dienen te worden gericht info@4mijlvanemmen.nl